The memorable moments of Open House 2019: House of Albert Laurence on November 15, 2019 at Albert Laurence School of Communication Arts.

 

This year, we have more than 1,000 visitors from many high schools.

 

Thanks all high schoolers. Till we meet again.

The Magical house of Albert Laurence


The Magical house of Albert Laurence is special because it belongs to ‘talented kids’. These kids are different from others because they have the spirit of their own. Some called it “creativity spirit.” And the house of Albert Laurence is the only place where they can enhance their magic skills in to the exceed limits.

In every year, this house will be opened for welcoming a new generation of talented kids. These new comers will be driven their unexpected ‘creativity magic’ with also their potentials to become the next generation of talented kids during the Albert Laurence' open house by our expertise.

Are you ready to challenge your hidden creativity skills with us and become our new generation of talented kids?​

บ้านปริศนาของคุณอัลเบิร์ต เป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวม “เด็กทะเล้นแสนพิเศษ” ไว้ด้วยกัน เด็กเหล่านั้นล้วนแตกต่างจากคนอื่น พวกเขาไม่เหมือนใคร เพราะพลังพิเศษ(Creativity) ทำให้เขานั้นแตกต่างจากคนทั่วไป สถานที่นี้บ่มเพาะพวกเขาให้ใช้พลังของพวกเขาในแบบตัวเองเป็น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ไปถึงขีดสุด

ในทุกๆปีประตูบ้านหลังนี้จะถูกเปิดออก เพื่อต้อนรับเด็กแสนพิเศษรุ่นใหม่ ที่ถูกเชิญมามิติแห่งนี้ เพื่อเรียนรู้ความพิเศษในตัวเอง และผลักดันศักยภาพของพวกเขาออกไปในทางที่เหมาะสมที่สุด

พร้อมหรือยัง ที่จะไปค้นหาความท้าทายในแต่ละห้องภายในบ้านของคุณอัลเบิรต์ พวกเราพร้อมต้อนรับคุณแล้ว คุณล่ะพร้อมรึยัง

ADVERTISING

The Alchemist’s Garage
Room: garage
Tagline: “Where metal turns to gold

 

“THE ALCHEMIST’S GARAGE” is a storage room owned by an all-knowing talented alchemist who collects magical materials from all around the world.

Those who dare enter his garage will get to experiment and combine various magical materials to create magical objects that has enduring value.

“THE ALCHEMIST’S GARAGE” เป็นห้องเก็บของ ของนักเล่นแร่แปรธาตุผู้รอบรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยวัสดุสุดวิเศษจากทั่วทุกมุมโลก

ผู้ที่เข้ามาในห้องเก็บของแห่งนี้จะได้ทดลองผสมผสานของวิเศษต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ของวิเศษที่จะมีคุณค่าตราบนานเท่านาน

DIGITAL MEDIA

The Hidden Game Room
Room: Game Room
Tagline: “’Possible’ is your choice

 

We all used to play game once in a life time. Some still love to play it, some might not. The question is why? Digital Media Department would like to present “Hidden Gaming Room” that everybody starts to play the game that could turn into many possibilities at the end. This is the same as our lives that all students start the same journey but the ending depends on each student’s choice.

เราทุกคนเคยเล่นเกมส์ บางคนก็ยังเล่นอยู่หรือเลิกไปแล้ว คำถามคือทำไม? ภาคการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลขอนำเสนอ “ห้องลับเกมส์สุดพิเศษหักเหลี่ยม” ทุกคนจะสามารถเริ่มเล่นเกมส์เหมือนๆกันแต่ทางเลือกระหว่างทางนั้น ทุกอย่างมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เหมือนดั่งการศึกษาของเราเอง ทุกคนเริ่มต้นศึกษาเหมือนๆกันแต่ปลายทางนั้นขึ้นอยู่กับที่คุณเลือกเอง

LIVE

The Infinite Blackyard
Room: Backyard
Tagline: “where the magical brings to LIVE

 

We will bring the magical journey of creative, theatre and entertainment arts to to LIVE in “THE INFINITE BLACKYARD” where the audiences will experience the magic of space, explore perspective of idea and enjoy the spectacle of views.

เราจะนำเสนอการเดินทางสุดแสนพิเศษ ด้วยความตื่นเต้น สนุกสนานไปกับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ ‘สวนอนธกาล’ ของบ้านคุณอัลเบิร์ต เด็กๆทะเล้นรุ่นใหม่จะได้รับประสบการณ์สุดแสนประทับใจไปกับแสงสีเสียงที่เกิดขึ้นที่สวนอนธกาลนี้ สวนของเรา ที่ซึ่งสรรสร้างเวทย์มนตร์ให้มีชีวิต

Public Relations

Intimate Living room
Room: Living Room / Parlor
Tagline: “The warm place where relationship begins


We, the Department of Public Relations open the door to welcome all visitors to our “Intimate Living Room” where everyone can take a rest and has fun together through various enjoyable activities. Come and visit us! You will know yourself better, get closer with friends and be updated with global trends.

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คือผู้ประสานสิบทิศ ชนิดที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะทั้งร้อย” เราเปิดห้องรับแขกน้อยๆ ไว้รอต้อนรับเหล่าผู้มาเยือน พร้อมเป็นที่พักและที่พูดคุยอย่างเป็นกันเอง ที่นี่เราจะได้มาทำความรู้จักกัน และอัพเดทความเป็นไปของโลก ในบรรยากาศสบายๆ หลากหลายไปด้วยกิจกรรมที่ผ่อนคลายแต่ได้สาระ และตอบสนองความต้องการของทุกคน

Visual Communication Design

VCD Skillscreen Kitchen
Room: Kitchen
Tagline: “You are what you bake!


We will join creating the taste of ‘Food for Eyes’ via several freestyle cooking techniques i.e. silkscreen which will broaden the creativity together with ‘VCD Silkscreen Kitchen’.

เราจะมาร่วมกันสร้างสรรค์รสชาติแสนพิเศษของอาหารตา ผ่านการทดลองปรุงงานศิลป์อิสระผ่านเทคนิค ภาพพิมพ์ Skillscreen ที่จะเปิดโลกของการสร้างสรรค์ให้กว้างขึ้น พร้อมค้นหาตัวตนและตื่นเต้นของอาหารตาร่วมกันใน VCD Skillscreen Kitchen

Computer Generated Imagery

CGImagery room
Room: Bedroom
Tagline: “The place where imagination inspires

 

Everyone has a dream but how many of them can make a dream comes true. We will bring art and science of visual effects techniques to make your dream comes true. In “CGImagery Room,” you can free your imagination and spirit. And make your inspiration comes to life.

ทุกคนมีความฝัน แต่จะมีสักกี่คนที่มีฝันที่เป็นจริง สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ของเทคนิควิชวลเอฟเฟคเข้าไว้ด้วยกันในห้อง “CGImagery Room” เพื่อให้เด็กแสนพิเศษได้ทำความฝันให้เป็นจริง ในห้องนอน ก็ในเมื่อเรามีความฝันและความฝันเป็นสิ่งที่เดียวที่ใครก็เอาไปจากเราไม่ได้ เราก็ควรจะสามารถสร้างฝันให้เป็นจริงได้ด้วยมือของเราเช่นกัน

© Albert Laurence School of Communication Arts